Inwestorzy przestraszyli się planów Agory

Spółka traci na wartości.
Kurs akcji Agory spadł wczoraj o ponad
7 proc. po informacji o kosztownym przejęciu