Instalujemy certyfikat na komputerze

By zainstalować zestaw do bezpiecznego podpisu elektronicznego na komputerze, użytkownik powinien
posiadać uprawnienia administratora