Humanista rodem z politechniki

Choć uczelnie techniczne są kuźnią inżynierów, to rośnie tam wybór kierunków humanistycznych