Gierki politycznych czeladników

Polskie partie tkwią w politycznej niemocy. Przypominają cechy, w których
?polityczni rzemieślnicy? zajmują się
głównie konkurowaniem między sobą
? uważa socjolog z UJ