Gdy pracodawca zamieni umowę

Pracownica była zatrudniona na czas nieokreślony. Umowa została podpisana w jednym egzemplarzu, który otrzymała pracownica, pracodawca zaś zatrzymał kopię. Po kilkunastu dniach zażądał zwrócenia mu oryginału umowy. Gdy pracownica odmówiła, siłą odebrał jej dokument wraz ze zrobionymi przez nią kserokopiami i zniszczył wszystko.