Gdy powstaje związek reprezentatywny, rada znika niemal automatycznie

Jeśli po wyborze rady pracowników przez załogę w firmie powstanie związek zawodowy, to rada ulega
likwidacji. Ale pracodawcy mogą mieć tu sporo wątpliwości