Europa w lepszej kondycji od USA

Strefa euro przed długi okres może się rozwijać szybciej niż Stany Zjednoczone. Jest też bardziej odporna na wzrost cen ropy naftowej
? mówi prof. Paul de Grauwe z Uniwersytetu w Leuven