Etatowi handlowcy i szwaczki stracą na dłuższej majówce

Jeśli wśród personelu masz etatowych handlowców, szwaczki czy wynagradzanych w systemie godzinowym, za maj zapłacisz
im mniej niż zwykle