Elity zawsze opowiadają się za liberalizmem

Reforma szkolnictwa wyższego to jedyna konkretna propozycja rządu. W innych dziedzinach, które wymagają pilniejszej nawet regulacji, panuje cisza ? twierdzi znany socjolog w rozmowie z Kamilą Baranowską