Elektroniczny tak samo ważny jak własnoręczny

Jeśli przekazujesz dokumenty
ubezpieczeniowe za więcej niż pięć osób, od 21 lipca
musisz je podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym