Dyrektor teatru nie musi zatrudniać protegowanych wójta

Szef samorządowej instytucji kultury,
np. kina, teatru, orkiestry, jest samodzielnym pracodawcą. Angażuje zatem, kogo chce i według zasad opracowanej przez siebie polityki kadrowej