Doktor G. chce jechać do Strasburga

Rząd domaga się, by sprawę G. rozpatrzono na niejawnym posiedzeniu. Lekarz żąda jawnej rozprawy