Do zmiany kodeksu pracy potrzeba odwagi

Jestem przeciwny ekonomizacji prawa pracy
? mówi prof. Michał Seweryński
z Uniwersytetu Łódzkiego, były przewodniczący
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy