Dłuższa majówka także dla zatrudnionych na część etatu

Cały dzień wolny w zamian za święto Konstytucji 3 maja przypadające w tym roku w sobotę dajemy także pracującym u nas niepełnym wymiarze czasu pracy