Dialog chrześcijan: spór o gejów i islam

Papież Benedykt XVI przyjął wczoraj po raz drugi
przywódcę anglikanów,
arcybiskupa Rowana
Williamsa. Główną barierą dzielącą oba Kościoły jest
wyświęcanie kobiet
i homoseksualistów
przez anglikanów