Decydują tylko pracownicy

Sejm przyjął wczoraj wszystkie poprawki Senatu do ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia spółek.