Czy po przerwie w zawodzie nauczyciel przestaje być nauczycielem mianowanym