Ciąża nie dyskwalifikuje w staraniach o posadę

Odmowa zatrudnienia
ciężarnej, mimo że jest najlepszą kandydatką
na wakujące stanowisko, może cię drogo
kosztować. Sąd na pewno przyzna jej
odszkodowanie.