Bufetowe i kucharki zachowają darmowe posiłki

Pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy stracą dodatek za znajomość języka obcego i pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
ale ich maksymalne wynagrodzenie wzrośnie