Brakuje jednolitej metody ustalania liczebności załogi

Pracownik pracownikowi nierówny. Wynika tak nie tylko z odmiennego sposobu ustalania liczby etatów w różnych ustawach, ale również uwzględniania lub nie pewnych grup zatrudnionych