Boni: Wszyscy ulegliśmy przeświadczeniu o wczesnej starości

Ze względu na niski wskaźnik dzietności i wydłużającą się długość życia, konieczna jest większa aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia i podnoszenie ich kwalifikacji – podkreślano na konferencji „50+ na rynku pracy”.