Bezrobotnego wolno zwolnić po chorobie

Zatrudniliśmy bezrobotnego, który przebywa na chorobowym. Niedługo minie mu 180 dni choroby i będzie starał się o świadczenie rehabilitacyjne. Czy możemy go zwolnić, a jeśli tak, to czy dostanie zasiłek dla bezrobotnych?