Bez badań lekarskich nie można pracować

Pracownicy tej samej firmy podlegają odmiennym wstępnym badaniom
lekarskim, które na dodatek przeprowadza się w różnych odstępach czasu