Będzie łatwiej wypełniać wnioski o dofinansowanie

Pracodawcy osób
niepełnosprawnych
wynegocjowali zmiany
w systemie obsługi
dofinansowań i refundacji