Będą specjalne nagrody dla leśników

Minimalne
uposażenia urzędników zajmujących się ochroną środowiska wzrosną
nawet o 61 proc.