Angaż pracowniczy tylko po polsku

Umowy o pracę zawierane w Polsce trzeba sporządzić po polsku. Bez znaczenia jest to, że stroną takiego kontraktu jest obcokrajowiec