Aby się rozstać z ciężarną, musisz się z nią dogadać

Ciężarna kobieta należy do pracowników najbardziej chronionych przed zwolnieniem. Zakończenie współpracy z nią jest możliwe w zasadzie wyłącznie za porozumieniem stron