Wrzesień 2011

Zwolnienia w Fiacie

435 pracownikom tyskiej fabryki Fiata wręczono wczoraj wypowiedzenia. To pracownicy zatrudnieni przez zewnętrzną agencję pracy na czas określony

Jak kanarki w kopalni

Udziału kobiet we władzach firmy nie da się zwiększyć z dnia na dzień – mówi Sandrine Devillard, dyrektor w paryskim biurze McKinsey & Company

Pożytek z intranetu

Bardziej wydajny przepływ wiedzy w firmie, wzrost zaangażowania pracowników i pracy zespołowej – to niektóre z najczęściej wymienianych przez firmy strategicznych zadań intranetu, czyli wewnętrznej sieci elektronicznej komunikacji.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w górę

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu wyniosło 3.591,23 zł, co oznacza, że w skali roku wzrosło o 5,4 proc. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu o 3,1 proc. w skali roku

Coraz trudniej o pracę

Osłabienie koniunktury w wielu krajach rozwiniętych powoduje negatywne skutki dla rynku pracy, gdzie zwiększa się liczba osób trwale bezrobotnych – informuje OECD