Sierpień 2011

Pracodawca z wyboru – nowa inicjatywa dla pracodawców

W Trójmieście rusza Inicjatywa Pracodawca z wyboru – nowy projekt dedykowany pracodawcom i pracownikom chcącym ulepszyć, uzdrowić bądź wykształcić dobre relacje w środowisku pracy, które przyczyniłyby się do rozwoju zarówno przedsiębiorstwa, jak i samych pracowników

Pan prezes z pośredniaka

Dyrektor sklepu, zarządca dworców, a nawet prezes spółdzielni mieszkaniowej – w warszawskim urzędzie pracy coraz więcej ofert na wysokie stanowiska