Listopad 2010

Karta fitness od szefa

Firmy zaczęły poszukiwać nowych rozwiązań z obszaru pozapłacowych świadczeń motywacyjnych, by utrzymywać najlepszych specjalistów i menedżerów

Kobiety siłą polskiego biznesu

– Aktywność zawodowa kobiet, także w okresie macierzyństwa i opieki nad małym dzieckiem, stymuluje rozwój firmy. Mamy wręcz wspomagają rozwój gospodarki powiedziała Minister Radziszewska

Przybywa skarg pracowników

Polacy coraz częściej w walce o swoje prawa szukają wsparcia Państwowej Inspekcji Pracy. Najwięcej skarg dotyczy nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń