Październik 2010

Mniej pieniędzy na nowe miejsca pracy

W przyszłym roku budżet Funduszu Pracy na aktywną walkę z bezrobociem zostanie mocno okrojony. Zamiast ponad 7 mld zł, jak w tym roku, będzie miał do dyspozycji tylko ok. 3,2 mld zł. Dlaczego? Bo mija kryzys

Ja jestem Mama. Supermama.

Jak z mamy uczynić przedsiębiorczą i pewną siebie businesswoman? Projekt „Ja jestem kobieta pracująca”, realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie pokazuje, że to możliwe. Bez wizażu i „lekcji stylu”, lecz dzięki nauce zarządzania firmą, podejmowania decyzji i autoprezentacji