Wrzesień 2009

Przybyło pracujących

W II kwartale 2009 r. ogólna liczba pracujących wyniosła 15847 tys. osób i była o 158 tys., tj. o 1 proc., większa niż przed rokiem