Lipiec 2008

Ile pracuje szofer autokaru

Jeżeli w pojeździe jest więcej niż dziewięć miejsc łącznie z tym dla kierowcy, to zasady prowadzenia, przerw i odpoczynków muszą być zgodne z unijnym rozporządzeniem 561/2006/WE