Czerwiec 2008

ZUS wypłaci wyrównanie zasiłku

Zatrudnieni, którzy mają prawo do premii i w ciągu ostatnich trzech lat byli jej pozbawieni z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego, mogą się o nią upomnieć zarówno u pracodawcy, jak i w ZUS

Dłuższe wypowiedzenie dopuszczalne

Prezes zaproponował zatrudnionemu na czas określony podpisanie stałego angażu, zanim jeszcze obecna umowa wygasła, oraz sześciomiesięczne wypowiedzenie. Co się dzieje z aktualną umową: czy możemy ją jakoś rozwiązać, skoro w ogóle nie przewiduje wymówienia. Czy zaoferowane przez pracodawcę sześciomiesięczne wypowiedzenie jest zgodne z prawem?