Kwiecień 2008

Decydują tylko pracownicy

Sejm przyjął wczoraj wszystkie poprawki Senatu do ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia spółek.

Niezłe uposażenie na odchodne

Podobnie jak w samorządzie rozstanie z państwowym urzędnikiem mianowanym nie jest proste. Możliwość wypowiedzenia mu umowy o pracę przepisy dopuszczają w ściśle określonych sytuacjach