Grudzień 2007

Urzędy pracy wciąż źle wykorzystane

Tylko 30 proc. zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy zajmuje się bezpośrednio obsługą bezrobotnych. Pozostali pełnią funkcje administracyjne i pomocnicze ? tak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Skutki utraty uprawnień do wykonywania zawodu

Jestem kierowcą zawodowym. Zbliżam się do wieku emerytalnego. Niestety, z powodu pogorszenia się wzroku nie mogę prowadzić samochodu. Jestem jeszcze zdrowy, mogę pracować jako mechanik. Jak może zachować się pracodawca, gdy pracownik straci uprawnienia do wykonywania zawodu? ? pyta czytelnik.

GUS czeka na dane o pracownikach

Pracodawcy mają obowiązek przesyłać do Głównego Urzędu Statystycznego dane na temat liczby zatrudnionych, wynagrodzeń oraz czasu pracy. Jeśli go nie dopełnią, grozi im nawet 5 tys. zł grzywny.