Listopad 2007

Ubezpieczenia społeczne także na czas szkoleń

Osoba długotrwale bezrobotna, która zdecyduje się na uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez centrum integracji społecznej, na czas szkolenia traci swój status, ale później może ponownie zarejestrować się w urzędzie pracy.

Nakładanie dodatkowych obowiązków

Jeden z pracowników będzie przez miesiąc nieobecny w pracy. W związku z tym przełożony podjął decyzję o czasowym rozdzieleniu jego zadań pomiędzy pozostałych członków zespołu. Czy za wykonanie tych obowiązków należy się dodatkowe wynagrodzenie? Jak powinien postąpić przedsiębiorca, gdy uzna, że wykonanie dodatkowych zadań mieści się w normalnych godzinach pracy zatrudnionych? ? pyta czytelniczka.

Ruszą internetowe bazy ofert pracy

Pracodawcy będą musieli informować urzędy pracy o wolnych etatach, a te trafią do internetowej bazy. Dzięki temu dostęp do ofert pracy będzie miała większa liczba bezrobotnych.